S Finančným centrom som veľmi spokojná. Nahlásenie poistnej udalosti s pomocou FC bolo jednoduché a rýchle. Oceňujem komunikáciu s oddelením likvidácie. Taktiež chcem poďakovať za pomoc pri urgovaní poisťovne.