Ako sa rieši prípadná poistná udalosť? Ak niekto či už petardami, ohňostrojom, prípadne vandalizmom zničil alebo poškodil vozidlo, ide o poistnú udalosť, na ktorú sa vzťahuje krytie z havarijného poistenia. Bez ohľadu na to, či ste vinníka identifikovali, alebo nie

Kedy volať políciu?

Jednou z najčastejších otázok je, kedy a či k poistnej udalosti volať políciu. Pokiaľ dôjde k poistnej udalosti (napr. zničené sklo) treba škodu fotograficky zdokumentovať. Ak je škoda zjavne dôsledkom úmyselného konania cudzej osoby, jedná sa o vandalizmus a je potrebné privolať políciu.

Poisťovne totiž často v prípade nekompletnej dokumentácie k poistnej udalosti odmietnu poskytnúť poistné plnenie. Zdokumentovanie nehody políciou je tiež nevyhnutné, ak vám škodu spôsobil sneh zo strechy budovy, ľad, cencúle a podobne a vy nepoznáte vlastníka budovy, resp. ste s ním nemali možnosť spísať škodovú udalosť z jeho poistenia.

Pokiaľ teda chcete, aby spoluúčasť platil vlastník budovy, je okrem privolania polície ešte vhodné zabezpečiť si svedkov. Samozrejme, musíte sa pripraviť aj na vybavovačky.

V ostatných prípadoch, napríklad dopravnej nehody alebo škody pri parkovaní je potrebné privolať políciu iba v prípade, ak výška škody zjavne prevyšuje 4 000 €. Ak si nie ste istý, aká je výška škody, je lepšie políciu privolať. Ide tiež o prípady, ak využívate služobné vozidlo či vozidlo na operatívny lízing.

Ako sa určuje výška spoluúčasti?

Cieľom havarijného poistenia je pomôcť finančne zvládať následky poistnej udalosti.

Havarijné poistenie krádež vozidla alebo jeho časti, a rovnako aj vandalizmus, teda úmyselne spôsobenú škodu na vozidle inou osobou ale aj živelné pohromy alebo napríklad kamienok ,ktorý rozbil sklo.

Samozrejme, havarijné poistenie si obvykle vyžiada vašu spoluúčasť, a to do výšky dohodnutej v poistnej zmluve. Na rozbitie skiel sa napríklad štandardne vzťahuje havarijné poistenie, no znášate spoluúčasť. Ak ju chcete znížiť na nulu, možnosťou je pripoistenie.

Výška spoluúčasti sa odvíja od ceny poistky. Čím je vyššia cena poistky, tým je spoluúčasť nižšia, až nulová. Spoluúčasť dokážu znížiť na nulu aj rôzne pripoistenia. Pred uzavretím poistenia sa informujte na asistenčné služby, ak sa vozidlo stane napríklad po silvestrovskej noci nepojazdné a bude ho potrebné odtiahnuť či opraviť.

Čo však v prípade, ak ste na bujaré silvestrovské oslavy doplatili totálnou škodou vozidla? Ak vozidlo začalo napríklad horieť, zostalo zdemolované a podobne, teda je už nerentabilné ho opravovať, poisťovňa obvykle poskytuje plnenie len do výšky trhovej ceny auta.

Tá je však zvyčajne nižšia, než účtovná zostatková hodnota vozidla v čase poistnej udalosti. Rozdiel môže dosiahnuť aj tisícky eur a znáša ho klient poisťovne.

“Tá je však zvyčajne nižšia, než účtovná zostatková hodnota vozidla v čase poistnej udalosti. Rozdiel môže dosiahnuť aj tisícky eur a znáša ho klient poisťovne.”

Kedy nárok na odškodnenie zaniká?

Každá poisťovňa má aj výluky, či krátenie poistného plnenia, na ktoré sa informujte vopred. Samozrejme, tým prvým dôvodom, prečo by vám poistné plnenie mohla odmietnuť či skrátiť, je neúplné zdokumentovanie udalosti.

Poisťovňu vždy zaujíma, ako k nehode došlo a či ste nešli vedome do rizika, prípadne či sa na danú poistnú udalosť vzťahuje poistné krytie. Obvykle sa výluky viažu na nesprávnu obsluhu vozidla, či na prípady, kedy vodič išiel vedome do rizika ako sú napr. nelegálne ale i legálne automobilové súťaže, či používanie vozidla v teréne mimo cestných komunikácii.

Poisťovňa tiež môže odmietnuť poistné plnenie aj v prípade, ak síce došlo k poškodeniu pneumatík, no neprišlo k poškodeniu žiadnej inej časti vozidla ako napríklad disku kolesa. Krátiť či odmietnuť plnenie tiež môže v prípade, ak došlo k odcudzeniu cenností či elektroniky z auta, ktoré ste vo vozidle zanechali nezabezpečené, na viditeľnom mieste a podobne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *